Aktualnosci
Home
Aktualności
Szanowni Państwo! 

Od ponad 20 lat oferujemy na rynku polskim produkty opatrzone znakiem
Dokładamy wszelkich starań aby oferowane przez nas produkty spełniały najwyższe normy jakościowe i aby produkt docierający do naszych klientów był odpowiedni dla ich potrzeb. 

Od kilku lat na rynku polskim zmagamy się z firmami oferującymi różne produkty nieznanej nam jakości pod nazwą FESTA, przypominającą nasze znaki towarowe zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP (R.160468, R.285689, R.302270). 

Zwracamy się z prośbą do Państwa jako naszego zaufanego partnera handlowego o pomoc w identyfikacji firm oferujących narzędzia pod wyżej wymienioną nazwą nie pochodzące z naszej firmy.
 
Zwracamy Państwa uwagę na fakt iż znak handlowy FESTA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i sprzedaż produktów z oznaczeniem identycznym lub podobnym jest naruszeniem prawa zdefiniowanym w ustawie Prawo Własności Przemysłowej : 

„Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym” 
(Art.296 Ust.2 pkt 2, Dz.U. 2017r., poz. 776 ) 

Dlatego prosimy o daleko idącą ostrożność w przypadku otrzymywania ofert na produkty oznaczone nazwą FESTA podobną do naszych znaków gdyż ich wprowadzanie na polski rynek jest nielegalne z czego firmy oferujące te produkty mogą nie zdawać sobie sprawy. 

Posiadamy prawomocne wyroki sądowe i będziemy skutecznie dochodzić swoich praw w ochronie naszych zastrzeżonych znaków towarowych (R.160468, R.285689, R.302270). 

Serdecznie dziękujemy za pomoc 
Jerzy Janik 
WŁASCICIEL